fbpx

Techniniai Reikalavimai

Priekinių Automobilio Stiklų Tonavimas

Ar Leidžiama Tamsinti Priekinius Automobilio Stiklus?

  • Priekinio automobilio stiklo šviesos laidumas turi būti ne mažesnis nei 70%, arba negali būti tamsintas daugiau nei 30%. Daugumos automobilių gamykliniai priekiniai stiklai yra 75% šviesos pralaidmo. Viršutinė priekinis stiklo dalis papildomai gali būti tamsinta 15 cm. juosta (neribojant tamsumo).
  • Priekiniai šoniniai (vairuotojo ir keleivio) stiklai, taip pat kaip ir priekinis stiklas gali būti tonuoti ne daugiau negu 30%, t.y. šviesos pralaidumas turi būti ne mažesnis nei 70%.
  • Galinių šoninių automobilio langų tamsinimas nėra ribojamas. T.y. visi langai esantys už vairuotojo gali būti užtamsinti įvairaus tamsumo plėvele.
  • Galinio automobilio stiklo užtamsinimas, taip pat yra neribojamas.

Ar leidžiama tamsinti priekinius langus?

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290
(Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2BE-88
redakcija)

Šaltinis↵

 

3.2.3. Kai transporto priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta papildomai, toks
tamsinimas turi būti ne platesnis kaip 15 cm, matuojant iš transporto priemonės salono matomo stiklo viršutinio krašto.

3.2.4. Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180° vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 70 proc., o šarvuotų transporto priemonių atveju ne mažesnis negu 60 proc.


Pagal įstatymus, leidimas tamsinti priekinį ir priekinius šoninius stiklus išduodamas valstybės institucijoms teisės aktais nustatytai operatyvinei veiklai vykdyti, konvojuoti, eskortuoti ir lydėti, saugumo ar viešosios tvarkos užtikrinimo ir ikiteisminio tyrimo srityse atlikti, inkasavimo veiklai vykdyti, apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonėms.

Viršijus nustatytas automobilio stiklų tamsinimo ribas numatoma  bauda  nuo 30 iki 40 eurų ir privalomosios techninės apžiūros panaikinimas, jei tokio automobilio valdytojas pažeidimo padarymo vietoje nepašalintų užfiksuotų trūkumų.

Kaip Apskaičiuoti užtamsintų stiklų šviesos pralaidumą?

1 būdas

pvz. 5% plėvelė yra užklijuota ant stiklo kurio šviesos pralaidumas yra 70% (daugumos automobilių originalus priekinių stiklų šviesos pralaidumas yra ne mažesnis nei 70%) reikia padauginti 5% (plėvelė) × 70% (stiklas) = (0,05×0,70)×100=3,5%, vadinasi stiklas su plėvele bus 3,5% šviesos pralaidumo. 

pvz. 70% plėvelė užklijuota ant 70% automobilio stiklo: (0,70×0,70)×100=49%, vadinasi stiklas yra 49% šviesos pralaidumo, kadangi priekinių automobilio stiklų šviesos pralaidumas Lietuvoje turi būti ne mažesnis nei 70%, reiškia stiklas leidžiamą ribą viršytų 19%.

2 būdas

Automobilio stiklo šviesos pralaidumą galima pamatuoti pas mus.


Dariaus ir Girėno 57, Tauragė

8 643 77767

info@etonai.lt


Tiekėjų g. 58, Kretinga

8 663 83460

info@etonai.lt